Dagen er tilrettelagt på følgende måde:

Tidsbestilling og receptfornyelse 8-12

I dette tidsrum er sekretæren parat til at træffe tidsaftaler – vedrørende alm. konsultationer, børneundersøgelser, graviditets-, attestundersøgelser osv. Fortæl så vidt muligt sekretæren, hvad det drejer sig om, således at der kan afsættes passende tid ift. konsultationens indhold. Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat ca. 10 min pr. patient. Inden for den tid skal der udover samtalen foretages evt. undersøgelser, receptudfærdigelse, henvisninger m.m. Det er således ikke muligt at reservere “dobbelttid” ved bestilling af tidsaftaler på nettet, ring til sekretæren.

I tidsrummet 12-12.30 og 14-16:
Her er telefonsvareren sat til, så sekretæren kan få ro til
skrivearbejdet. Ved akut opstået sygdom kan lægehuset fortsat kontaktes
på det telefonnummer, som oplyses på telefonsvareren.

Telefonkonsultation kl. 12.30-13.00

På det tidspunkt sidder sygeplejerskerne og evt. uddannelseslæge ved
telefonen for at tale om akut opstået sygdom, give råd om behandling,,
giver svar på prøver og fører andre korte telefonsamtaler med vore
patienter. Når du har opnået forbindelse, kan det forekomme, at du
kommer igennem til en telefonsvarer. Bevar forbindelsen indtil du har
talt med sekretær eller sygeplejerske. Lægen kan efter aftale ringe
tilbage til dig.

Email-konsultation:
Svartid op til 5 hverdage. Egner sig derfor ikke til henvendelser af
akut karakter. Skal omhandle afgrænset problemstilling, som ikke er af
kompleks karakter og som  skal kunne vurderes af lægen uden behov for
yderligere afklarende spørgsmål. Det kan derfor forekomme, at vi i
stedet opfordrer til telefonkonsultation eller konsultation i praksis.

Der kan i perioder, hvor en lægen har samlet fravær (ferie eller
kursusdeltagelse) af mere end et par dages varighed, forekomme, at der
forbigående lukkes for at skrive mails til lægen, idet der ikke er
mulighed for besvarelse indenfor en fornuftig tidsfrist. I så fald bedes
patienten overveje om svaranmodning kan vente nogle dage.

Personalet har naturligvis tavshedspligt!

Meld venligst afbud- helst i god tid, såfremt du bliver forhindret! Du kan også bestille tid og medicin via nettet www.besoeglaegen.dk Receptfornyelser af vanlig medicin klarer sekretærerne i samme tidsrum.

Blodprøvetagning:
Du kan efter aftale få taget blodprøver hos os. Ellers kan du få dem
taget på Frederikshavn eller Hjørring sygehus på hverdage fra kl. 7.35 –
14.45. Tidsbestilling her. Der er også mulighed for at få blodprøver
taget på Sygehus Syd eller i Medicinerhuset på Syd, lidt afvigende
tidsrum. Man kan såvel kontakte for tidsbestilling som blot møde op på
sygehuset mhp. dette. For nærmere information herom og åbningstider, kan
du klikke her. Du kan få prøvesvar på e-mail eller ved at ringe i telefontiden. Husk selv at sørge for at få svar på indsendte prøver.

P.g.a. risiko for forkerte resultater undersøger vi ikke urin, der er afleveret i glas, der har været brugt til andet.