Ydelse Pris
Motorattest til kørekort 500 kr
Uarbejdsdygtighedsattest 475 kr
Varighedserklæring 500 kr
Privatkonsultation 470 kr
Privat telefonkonsultation 150 kr
Privat besøg dagtid 620 kr
Kørsel privat sygebesøg pr km (der skal også betales for retur km.) 4,50kr
Invalideskilt og ledsagekort 475 kr
Fritagelse for legemsøvelser 475 kr
Chaufførkort 500 kr
Vaccinationskonsultation uden vaccination  260 kr
Vaccinationsserie 1.   300 kr  2. og flg  175 kr se tekst
Influenzavaccination u risikogruppe (i 2019 først fra 1/11) 200 kr
Difteri-tetanus uden anden vacc. 275 kr
HPV serie 3 vaccinationer 600 kr

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%