Registrering
Når du ankommer til klinikken skal Sygesikringsbeviset registreres ved at køre kortet gennem kortlæseren ved indgangen.
Det har 2 funktioner:

1. Det bliver registreret i vores EDB system, at du er ankommet. Så kan vi se, at du er klar til at blive kaldt ind.

2. Når kortet registreres kan sygesikringen se, at du har været her.
Det bruges til kontrol af lægehuset. Hvis kortet ikke registreres vil vi
ikke blive honoreret for vores arbejde.

OBS Nye regler fra 1 August 2014 ved rejse
Efter 1. august 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet kan du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.

Det gule sundhedskort og EU-sygesikringskortet (det blå kort) kan
ikke bruges uden for Europa; du skal have en privat forsikring.

Bemærk, at der gælder særlige regler for dækning af kroniske
sygdomme, fx ved forhøjet blodtryk. Hvis du er i tvivl, om du er dækket
med det gule sundhedskort, kan du spørge hos SOS International A/S, som
administrerer den offentlige rejsesygesikring.

Bemærk ved udlandsrejse mindre end 2 måneder efter sygehusindlæggelse eller henvisning til sygehus, skal man i de fleste tilfælde have accept fra SOS International eller ens rejseforsikring.