Læge Tom Mathiasen

Speciallæge i Almen Medicin

69 år.
Færdig uddannet i januar 1983, uddannet mest på Aalborg sygehus og i praksis. Praktiserende læge 1994 i Nibe til 31/8 19 og 1/9 19 i Dybvad. Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening,
Praktiserende Lægers Organisation.

Læge Emily
Solnæs

Læge

Læge fra Aalborg universitet.
fra 1/4-30/9 2024